+45 8161 4338 mail@hovering.dk

Disclaimer

Indholdet på Peter Høvrings hjemmeside præsenteres udelukkende til informationsformål og indeholder ikke råd eller anbefalinger af nogen art. I hvert fald ingen, som han kan drages til ansvar for, mind you!

Begrænsninger vedrørende oplysningerne

Oplysningerne gives “som de er”, og Peter Høvring giver ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for kurans, brugbarhed eller undladelse af krænkelse. Peter Høvring giver ligeledes ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, betimelighed, tilgængelighed, funktionalitet eller overholdelse af gældende love.

Fraskrivelse af ansvar

Peter Høvring tager ikke ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Peter Høvring fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, følge-, pønalt begrundede og særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr.

Eventuelle links til andre websites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Peter Høvring har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne websites og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.
Peter Høvring forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på hjemmesiden til enhver tid og efter eget skøn.

Kommunikation

Eventuelle kommentarer eller materialer, der sendes til denne hjemmeside eller på anden måde til Peter Høvring vedrørende denne hjemmeside, vil blive behandlet som værende ikke fortrolige og kan uden begrænsning eller betaling anvendes af Peter Høvring og vil efter modtagelse blive betragtet som selskabets ejendom.

Ejendomsret

Indholdet af denne hjemmeside tilhører Peter Høvring og er beskyttet af ophavsretslovgivningen. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på denne hjemmeside, er beskyttet på verdensplan, og disse må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Peter Høvring.
Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt, udelukkende afgøres ved danske domstole.

Disclaimer of Endorsement:

Reference herein to any specific commercial products, process, or service by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise, does not necessarily constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by the Danish Government. The views and opinions of authors expressed herein do not necessarily state or reflect those of the Danish Government, and shall not be used for advertising or product endorsement purposes.

Disclaimer of Hyperlinks:

The appearance of external hyperlinks does not constitute endorsement by Peter Høvring of the linked web sites, or the information, products or services contained therein. For other than authorized by Peter Høvring’s activities, he does not exercise any editorial control over the information you may find at these locations. All links are provided with the intent of meeting the mission of Peter Høvring and his web site. Please let us know about existing external links which you believe are inappropriate and about specific additional external links which you believe ought to be included.

Disclaimer of Liability:

With respect to documents available from this server, neither the Danish Government nor any of its employees, makes any warranty, express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed, or represents that its use would not infringe privately owned rights.
Reference from this Web page or from any of the information services sponsored by the VA to any non-governmental entity, product, service or information does not constitute an endorsement or recommendation by Peter Høvring or any of his employees. We are not responsible for the content of any “off-site” web pages referenced from this server.

Beskyttelse af persondata

Peter Høvring indsamler personlige data og anden information om personer, der søger arbejde. Det er afgørende for udførelse af de nødvendige aktiviteter forud for enhver indgåelse af kontrakt om arbejde med disse personer, såvel som opfyldelse af Peter Høvrings øvrige legitime formål, at denne information tilvejebringes.
Hvis du beslutter at indsende denne information til Peter Høvring vil vi opbevare og benytte informationen til at søge om ansættelse på dine vegne. Peter Høvring vil behandle informationen fortroligt og vil kun gøre den tilgængelig for tredjepart, når det er nødvendigt for at finde ansættelse til dig. Videregivelse af information er frivillig. Du har ret til at be-se og rette din information.

Copyrights

Peter Høvring har alle rettigheder til alt indhold på disse sider (herunder tekst, grafiske elementer, logoer, knapper, lydklip og software) på et eksklusivt grundlag eller på grundlag af en licens. Disse rettigheder er beskyttet i henhold til dansk lovgivning og international lovgivning om copyright.
Sammensætningen af indholdet (f.eks. opbygning, materialer og struktur) på dette website er også beskyttet af copyright. I henhold til ovenstående må intet i denne sammensætning reproduceres og/eller offentliggøres på print, fotokopi, mikrofil, eller i nogen anden form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Peter Høvring.
Dette website er udarbejdet af og drives af Peter Høvring. Dansk lovgivning gælder, både for vores service og for indholdet af denne tekst.